https://gomertopia.typepad.com > Christmas Offerings Tour Houston, TX 12/14/07